My Insurances

Auto

Auto

Waar dient men rekening mee te houden?

 • BA : de burgerlijke aansprakelijkheid is de basisverzekering en het enige verplichte luik in uw autoverzekering. Deze dekt materiële en/of lichamelijke schade aan een derde
   
 • Mini Omnium : dekt de schade aan uw eigen voertuig, veroorzaakt door brand, diefstal (vandalisme), glasbreuk en natuurkrachten (+ aanrijding met een dier, bliksem, ...)
   
 • Full Omnium : dekt de schade zoals vermeld bij de Mini Omnium + schade aan uw eigen voertuig door een ongeval in fout of zonder een aansprakelijke derde
   
 • Rechtsbijstand : vergoedt de gerechtskosten (advocaat, expert) ten gevolge van een aan een ongeval gelinkte rechtszaak
   
 • Bestuurdersverzekering : deze vergoedt de lichamelijke schade van de bestuurder bij een ongeval in fout en vergoedt de nabestaanden in geval van overlijden
   
 • Assistance : vergoedt de kosten van een depannage door een ongeval of pech (= uitgebreide assistance)


Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

Wonen

Wonen

Waar dient men rekening mee te houden ?
 

Voor een huurder (huurdersaansprakelijkheid)
 

 • Verzekering van uw burgerlijke aansprakelijkheid in het gehuurde goed (meer dan aangewezen en meestal een verplichting via de huurovereenkomst)
 • Verzekering van de inhoud / uw bezittingen
 • Verzekering tegen diefstal


Voor een eigenaar :

 

 • Verzekering van het gebouw (essentieel en meestal een verplichting opgelegd door de financiële instelling in het kader van een hypothecaire lening)
 • Verzekering van de inhoud / uw bezittingen
 • Verzekering tegen diefstal


Belangrijk :
in sommige gevallen zorgt de eigenaar voor de huurdersaansprakelijkheid via de clausule « afstand van verhaal ».Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

BA privé / Familiale verzekering


Deze verzekering dekt de materiële of lichamelijke schade die u toebrengt aan een derde. Dit is geen verplichte dekking, maar met een jaarpremie die gemiddeld tussen de 65 en 95 € bedraagt, kan deze verzekering u, in geval van door u of uw familie aangebrachte schade, beschermen tegen de vergoeding van belangrijke sommen aan derden
 

BA Beroep

Dit contract, verplicht voor bepaalde beroepen, dekt uw aansprakelijkheid in geval van fouten en vergoedt de door uw klanten/patiënten geleden schade in het kader van uw activiteit.

In sommige gevallen wordt dit contract voorzien door uw werkgever (loontrekkenden), maar dit kan ook individueel afgesloten worden. Contacteer ons indien de verzekering aangeboden door uw werkgever niet performant genoeg blijkt.Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

Hospitalisatie- verzekering

Hospitalisatie- verzekering

De vergoeding van gezondheidszorgen is in België zeer performant. Toch worden bij een hospitalisatie, door vooraf ingestelde plafonds, niet alle kosten ten laste genomen door uw ziekenfonds.

De hospitalisatieverzekering vergoedt (volledig of gedeeltelijk) de supplementen die u aangerekend worden, daar waar de tussenkomst van de mutualiteit stopt.Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

Assistance

Assistance

Bijstand aan het voertuig

De bijstand aan het voertuig dekt de kosten die voortvloeien uit een panne van uw voertuig

Bijstand aan personen

Deze verzekering komt tussen in volgende gevallen :
 

 • Dekking of in sommige gevallen voorschot van de hospitalisatiekosten
 • Vergoeding van de reddingskosten (lawines bij het skiën)
 • Tenlasteneming van het bezoek van een naaste in het geval van verlengde hospitalisatie


Reisverzekering:

In geval van annulatie van de voorziene reis vergoedt deze het financiële verlies dat hieruit voortvloeit.Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

Privé-rechtbijstand

Bij een rechtsbijstand neemt de verzekeraar de kosten en vergoedingen van de advocaat ten laste, alsook alle gerechtskosten + de forfaitaire interventie van de advocaat van de tegenpartij (indien deze de zaak wint).

Een contract "uitgebreide rechtsbijstand" bewijst vaak zijn nut, of zich dit nu situeert in uw privé- of professionele leven. De dekking rechtsbijstand die toegevoegd wordt aan een contract BA (auto, familiale, brand) is minder performant dan een gegroepeerde dekking rechtsbijstand bij een hierin gespecialiseerde verzekeraar

 

Professionele rechtbijstand

Een professionele rechtsbijstand is onontbeerlijk binnen het domein van uw beroepsactiviteit: deze komt tussen bij conflicten met klanten/patiënten, alsook met een confrater, uw werkgever en zelfs bij conflicten met een verzekeringsmaatschappij.

De kosten te wijten aan de ondersteuning van een gespecialiseerde advocaat kunnen bij lange juridische procedures hoog oplopen. Een rechtsbijstand vergemakkelijkt juridische procedures en vermijdt hoge kosten.Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

Gewaardborgd Inkomen

Gewaardborgd Inkomen

Elke loontrekkende, maar vooral zelfstandige, dient zich in te dekken tegen inkomstenverlies door ongeschiktheid of invaliditeit, te wijten aan ziekte of een ongeval.

De wettelijke vergoedingen via de mutualiteit blijken ruim onvoldoende om een deftige levensstandaard aan te houden. Daarom is het onvermijdelijk uzelf en uw familie te beschermen tegen financiële moeilijkheden te wijten aan een tijdelijk, langdurig of zelfs definitief verlies van inkomsten.
 

De leeftijd is één van de belangrijkste factoren bij het onderschrijven van een dergelijke verzekering. Hoe jonger men deze verzekering aangaat, hoe interessanter :

 

 • Vast tarief bij de leeftijd van onderschrijving van het contract (hoe jonger, hoe goedkoper)
 • Interessantere prijs over de ganse loopbaan bij onderschrijving op jonge leeftijd
 • Makkelijkere medische acceptatie want minder kans op een medisch verleden om zo uitsluitingen en bijpremies in het contract te vermijden
 
Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

Specifieke verzekeringen

Specifieke verzekeringen

Speciale voorwerpen (specifiek materiaal, kunstwerken, oldtimers, plezierboten, verzamelingen, …)

Verenigingen (vrijwilligerswerk, …) , vrije tijd (jacht, visvangst, gevaarlijke sporten, …)

Ongevallen (privé-leven, beroepsactiviteit, kinderen, …)

Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier