My Pension

1e pijler

Het wettelijk pensioen

De eerste pijler omvat het wettelijke pensioensysteem, georganiseerd door de sociale zekerheid.
De werkende bevolking draagt vandaag bij voor hun pensioen van morgen.
Spijtig genoeg is de realiteit totaal anders. In feite dragen wij vandaag bij om het maandelijks pensioen van de huidige gepensioneerden te verzekeren.

Het wettelijk pensioen

Het wettelijk pensioen

De eerste pijler omvat het wettelijke pensioensysteem, georganiseerd door de sociale zekerheid.
De werkende bevolking draagt vandaag bij voor hun pensioen van morgen.

Spijtig genoeg is de realiteit totaal anders. In feite dragen wij vandaag bij om het maandelijks pensioen
van de huidige gepensioneerden te verzekeren.

Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

Afkoop studiejaren

Afkoop studiejaren

Contacteer ons voor meer informatie

Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

2e pijler

Het aanvullend pensioen via de beroepsactiviteit

De tweede pijler groepeert de totaliteit van de extralegale pensioenen opgebouwd in het kader van de beroepsactiviteit van de werknemer (loontrekkende of zelfstandige).

Dit is gebaseerd op een kapitalisatiesysteem en opgebouwd door volgende verzekeringspolissen : RIZIV, SVAP, VAPZ, groepsverzekering, IPT.

RIZIV-toelage

RIZIV-toelage

Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts of apotheker ontvangt u jaarlijks een bedrag van het RIZIV als tegenprestatie voor de tarieven die u als geconventioneerde respecteert. Deze sociale voordelen dienen geïnvesteerd te worden in een sociaal Vrij Aanvullend Pensioen en/of een dekking gewaarborgd inkomen.

Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

VAPZ

VAPZ

Met het Vrij Aanvullend Pensioen bouwt u een aantrekkelijk pensioenkapitaal op terwijl u geniet van de bijzonder voordelige fiscale voorwaarden van de tweede pijler. U recupereert gemiddeld 60% van uw stortingen dankzij de fiscale en sociale aftrekbaarheid hiervan. Dit voordelige fiscale systeem geldt voor uw stortingen én voor uw pensioenkapitaal.

Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

IPT

IPT

  • Individuele Pensioentoezegging (IPT) of Groepsverzekering gestort door de vennootschap met u als begunstigde;
  • aftrekbaar als beroepskost, vrij van sociale bijdragen;
  • een IPT is aanpasbaar op maat en uw persoonlijke behoeften;
  • een gewaarborgd basisrendement en winstdeelname;
  • mogelijkheid tot backservice (financiering tot 10 jaar voorafgaand aan uw activiteiten binnen de vennootschap).


Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

3e pijler

Het individuele pensioen met fiscaal voordeel

De derde pijler, toegankelijk voor alle Belgische belastingbetalers, steunt eveneens op een kapitalisatiesysteem.
Hierin zijn twee fiscale rubrieken beschikbaar : pensioensparen en lange termijnsparen.

Pensioensparen

Pensioensparen

Je kan tot 940 euro per jaar fiscaal voordelig storten, met een belastingvoordeel van 30% op de gestorte premie.
Er dient geen premietaks betaald te worden.
Aandachtspunt :
Je kan kiezen voor een gewaarborgd rendement (tak 21) of opteren voor een rendement dat afhangt van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen (tak 23). Combinatie tak 21 en tak 23 mogelijk.

Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

Langetermijnsparen

Langetermijnsparen

Fiscaal-voordelige storting tot 2.260 euro per jaar, met een belastingvoordeel van 30% op de gestorte premie.

Aandachtpunt :

Je betaalt een premietaks van 2%.
Mogelijke keuze : een gewaarborgd rendement (tak 21) of opteren voor een rendement dat afhangt van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen (tak 23). Combinatie tak 21 en tak 23 mogelijk.

Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

4e pijler

Vrij individueel sparen zonder fiscaal voordeel

De vierde pijler is het totaal van de beleggingen en spaartegoeden gerealiseerd met als doel op een actieve wijze het pensioen aan te vullen.
Dit wordt ook wel het niet-fiscaal pensioen genoemd.
Dit levert geen fiscaal voordeel op zoals in de tweede en derde pijler, maar zorgt wel voor een zekere flexibiliteit en een belangrijke.

Niet-fiscaal sparen

Niet-fiscaal sparen

Keuzemogelijkheden :

Een gewaarborgd rendement (tak 21),
Risicovolle belegging waarvan het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere beleggingsfondsen (tak 23),
Gewaarborgd pensioenkapitaal en een eventuele winstdeelname in combinatie met een fiscaal contract.

Aandachtspunt :

Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier

Tak 21 Tak 23

Tak 21 Tak 23

Met deze levensverzekering spreidt u uw spaargeld over fondsen in Tak 21 en Tak 23, op basis van uw beleggersprofiel en uw beleggingshorizon.

Zekerheid + potentieel hoger rendement

Een deel van uw geld wordt veilig belegd tegen een gewaarborgde intrestvoet (Tak 21). Het ander deel wordt belegd in dynamische fondsen en is niet gewaarborgd (Tak 23).

Bescherm uw gezin en uw inkomen

U kan kiezen voor extra bescherming bij invaliditeit, ongeval of overlijden.

Flexibiliteit van een levensverzekeringscontract

Vrije keuze van verzekerde, begunstigde(n), aanvullende waarborgen, en in bepaalde gevallen dient er geen roerende voorheffing betaald te worden.

Contacteer ons om een oplossing op maat te verkrijgen


of contactformulier